کلیدواژه ها = فوتبال
تعداد مقالات: 15

1 پاسخ‌های هورمونی و عملکردی به مصرف مکمل ال-آرژنین در دوره بازگشت به حالت اولیه در فوتبالیست‌ها
وحید ولی پور ده نو*؛ نیکزاد رضایی راسخ
مشاهده مقاله

2 تعیین شاخص های اصلی و وزن دار استعدادیابی فوتبال از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
محمدحسین نوری*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

3 ارزیابی کینماتیک مفصل زانو حین فرود تک پا بر سطوح مختلف در فوتبالیست های آماتور
ساسان نادری*؛ محمد ناصری؛ فریبرز محمدی پور
مشاهده مقاله

4 مدل‌مفهومی چالش‌های موجود در حرفه‌ای‌گرایی لیگ فوتبال ایران
اکرم قبادی یگانه*؛ حسین عیدی
مشاهده مقاله

5 تاثیر برنامه گرم کردن (متشکل از تمرینات پلایومتریک،ثبات مرکزی، چابکی، وکشش های پویا) بر میزان چابکی، سرعت دریبلینگ و پیشگیری از بروز آسیب در بازیکنان فوتبال مرد جوان
سیدمجتبی عسگری*؛ محمد حسین علیزاده؛ شهناز شهربانیان
مشاهده مقاله

6 بررسی اثر حرکت مچ پا در صفحه فرونتال بر آسیب اسپرین در فعالیت رایج در ورزش ‏های پویا
بهاره حمزه ای*
مشاهده مقاله

7 شیوع سه گانه ورزشکاران زن در لیگ برتر فوتبال
سمیرا پورمیرزایی*؛ بهمن میرزایی؛ فرهاد رحمانی نیا
مشاهده مقاله

8 رابطه بین قدرت ایزوکینتیک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو و مولفه های آزمون تعادلی بایودکس در بازیکنان فوتبال نخبه جوان
کامران جوهری*؛ مصطفی زارعی؛ محمدهادی قاسمی
مشاهده مقاله

9 مقایسه اثر تمرینات منتخب همراه با انسداد و بدون انسداد عروق بر فاکتورهای آمادگی جسمانی نوجوانان فوتبالیست
مجتبی کیانی*؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ امیرحسین حقیقی
مشاهده مقاله

10 شناسایی و رتبه‌بندی موانع و عوامل توسعه باشگاه‌های فوتبال منتخب استان مازندران (در دو محور نیروی انسانی و فنی)
ابوالفضل درویشی*؛ اعظم نریمانی پیرپشته؛ مرتضی دوستی؛ معصومه کلاته سیفری؛ زهرا حاتمی جوشقان
مشاهده مقاله

11 آیا آزمون هاف-هلگرود می تواند توان هوازی بازیکنان نوجوان حرفه ای فوتبال را پیش بینی نماید؟
جلیل رئیسی*
مشاهده مقاله

12 رابطه بین آزمون حرکت عملکردی (اف.ام.اس) و بروز آسیب در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر
نظام نعمتی*؛ علی اصغر نورسته؛ محمد حسین علیزاده
مشاهده مقاله

13 دلایل عدم نتیجه گیری فوتبال در منطقه شرق مازندران
حسین اصغری علایی*؛ امین فرزانه حصاری؛ محمد حامی
مشاهده مقاله

14 تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با منش بازیکنان حرفه ای فوتبال
علیرضا بیاتی*؛ حسین اخوت
مشاهده مقاله

15 طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران
زهرا علم*؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله