کلیدواژه ها = رسانه
تعداد مقالات: 3

1 نقش رسانه ها در ایجاد انگیزه هواداران برای حمایت مالی از تیم های فوتبال
شاهو زمانی دانش*؛ سحر امیری؛ بیستون عزیزی
مشاهده مقاله

2 مطالعه تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی
علیرضا سهرابیان مقدم*؛ عباس شعبانی
مشاهده مقاله

3 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
محمدرضا اسدی*؛ حسن قره خانی؛ علی همتی عفیف
مشاهده مقاله