کلیدواژه ها = حمایت مالی
تعداد مقالات: 4

1 نقش رسانه ها در ایجاد انگیزه هواداران برای حمایت مالی از تیم های فوتبال
شاهو زمانی دانش*؛ سحر امیری؛ بیستون عزیزی
مشاهده مقاله

2 ساخت و اعتباریابی مقیاس حمایت از ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی
الهام آرین*؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی
مشاهده مقاله

3 تدوین الگوی عوامل موثر بر حمایت از ورزشکاران زن نخبه در ورزش قهرمانی
الهام آرین*؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی
مشاهده مقاله

4 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
محمدرضا اسدی*؛ حسن قره خانی؛ علی همتی عفیف
مشاهده مقاله