کلیدواژه ها = انگیزش درونی
تعداد مقالات: 2

1 تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر انگیزه درونی و عملکرد ورزشی نوجوانان فوتبالیست
سید رضا حسینی نیا؛ ناهید داروغه عارفی*
مشاهده مقاله

2 رابطه ببن انگیزش درونی و اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران بدمینتون ماهر: برپایه نظریه خودمختاری
حمیده ایرانمنش*؛ علیرضا صابری کاخکی؛ حسام ایرانمنش
مشاهده مقاله