کلیدواژه ها = توسعۀ ورزش
تعداد مقالات: 2

1 بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان‌های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
مینا ملائی*؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ محمد جوادی پور
مشاهده مقاله

2 بررسی مبانی توسعۀ ورزش و کاربرد آن در ورزش ایران
رحیم رمضانی نژاد؛ کاظم هژبری*
مشاهده مقاله