کلیدواژه ها = بدمینتون
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
محمدرضا اسدی*؛ حسن قره خانی؛ علی همتی عفیف
مشاهده مقاله

2 رابطه ببن انگیزش درونی و اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران بدمینتون ماهر: برپایه نظریه خودمختاری
حمیده ایرانمنش*؛ علیرضا صابری کاخکی؛ حسام ایرانمنش
مشاهده مقاله