کلیدواژه ها = ورزشکاران
تعداد مقالات: 6

1 تاثیر اعتقادات مذهبی در بهبود مهارتهای روانشناختی ورزشکاران
محمد مهدی کوهستانی اردومحله
مشاهده مقاله

2 بررسی موانع توسعه رشته دو و میدانی در استان چهار محال و بختیاری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران
محبوبه سلیمانی*؛ مسعود نادریان جهرمی؛ مهدی سلیمی
مشاهده مقاله

3 بررسی ویژگی روان‌سنجی نسخه انگلیسی پرسشنامه نظم جویی هیجانی گروس در ورزشکاران
سپیده موسیوند؛ علیرضا آقابابا*
مشاهده مقاله

4 پیش بینی انسجام گروهی در ورزشکاران بر اساس مولفه های رفتار شهروندی سازمانی
ساره اشراقی ایوری*؛ بهادر عزیزی؛ حسن فهیم
مشاهده مقاله

5 ساخت و اعتباریابی مقیاس حمایت از ورزشکاران نخبه در ورزش قهرمانی
الهام آرین*؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی
مشاهده مقاله

6 تدوین الگوی عوامل موثر بر حمایت از ورزشکاران زن نخبه در ورزش قهرمانی
الهام آرین*؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی
مشاهده مقاله