کلیدواژه ها = خستگی عضلانی
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر خستگی عضلانی موضعی عضلات پایین‌تنه در دو حرکت زنجیره باز و بسته بر تعادل ایستا و پویای پسران 20-18 سال تمرین کرده
سید مسعود میرمعزی*؛ مهدی عرب خزائلی؛ لطفعلی لطفی
مشاهده مقاله