کلیدواژه ها = ثبات مرکزی
تعداد مقالات: 5

1 بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی اضافه بر تمرینات قدرتی و تعادلی بر تعادل و ترس از افتادن زنان مبتلا به استئوآرتریت زانو
پروین زارعی*؛ نادر رهنما
مشاهده مقاله

2 تأثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر آزمون غربالگری عملکرد حرکتی ورزشکاران نخبه گلبال
آزاده ماهرخ مقدم*؛ مصطفی زارعی؛ فریبا محمدی
مشاهده مقاله

3 اثر تمرینات منتخب ثبات مرکزی بر قدرت عضلانی، کیفیت دیالیز و کیفیت زندگی سالمندان همودیالیزی
مهرداد باستانی*؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی
مشاهده مقاله

4 توسعه آزمون پایین آوردن دوپا و بررسی پایایی آن در ورزشکاران مرد دانشگاهی
بهنام کوه پیما*؛ هومن مینونژاد؛ محمد عزتی
مشاهده مقاله

5 بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پیلاتس با و بدون تأکید بر پوزیشن گردن بر تعادل ایستا و پویا و ثبات مرکزی زنان غیروزشکار
نرمین غنی زاده حصار؛ زهرا ساده دل فدافن*
مشاهده مقاله