کلیدواژه ها = ورزش
تعداد مقالات: 18

1 مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تأکید برمؤلفه های ورزش، جنسیت خبر و رشته های ورزشی
حمید قاسمی؛ معصومه حسینی
مشاهده مقاله

2 اثرات تمرین در ارتفاع متوسط بر فنوتیپ و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی لنفوسیتی در پاسخ به یک جلسه ورزش شدید
کریم آزالی علمداری*؛ هادی روحانی
مشاهده مقاله

3 ورزش برای توسعه؛ رویکرد نوین ورزشی برای پیشرفت شاخص های توسعه اجتماعی
فرزاد غفوری*
مشاهده مقاله

4 نقش عوامل نهادی در توسعه کسب و کارهای ورزشی
زینب مندعلی زاده*
مشاهده مقاله

5 برآورد سهم نسبی تغییر سازمانی از میزان ارتباطات سازمانی اثر بخش در میان کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد
سید محمد جواد رضوی*؛ محمد حسن شفیعی
مشاهده مقاله

6 بررسی مبانی و ابعاد مسئولیت مدنی در ورزش
روناک گچی؛ آرش گچی
مشاهده مقاله

7 مطالعه تاثیر برندهای ورزشی بر برند مکانی
وجیهه جوانی*؛ فرزانه کهزاد
مشاهده مقاله

8 تبیین عناصر فرهنگی اخلاق در ورزش کشور
احیا عابدی*؛ محمد امین عابدی؛ مریم عابدی
مشاهده مقاله

9 فراتحلیل ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی در ورزش
احیا عابدی*؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی
مشاهده مقاله

10 طراحی و تدوین مدل توسعه سرمایه انسانی در ورزش با تأکید بر رویکرد قابلیت
رسول نوروزی سید حسینی*؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری
مشاهده مقاله

11 مطالعه اثر رسوایی دوپینگ بر بازاریابی ورزشی
جاسم منوچهری*
مشاهده مقاله

12 الگوی پارادایمی برندسازی در صنعت ورزش
وجیهه جوانی*
مشاهده مقاله

13 رویکردی آمیخته به بسترهای توسعه کارآفرینی در صنعت ورزش استان همدان و ارائه راه کارهای اجرایی
وحید ساعت چیان*؛ فریده هادوی؛ بهادر عزیزی
مشاهده مقاله

14 حمایت حقوقی از زنان قهرمان ورزشی به عنوان معرف الگوی سوم زن
لیلا ثمنی*
مشاهده مقاله

15 بررسی روند ارجاع پرونده های حقوقی مرتبط با خشونت ورزشی
ابوذر سوری*؛ نوشین بنار؛ مهرعلی همتی نژاد
مشاهده مقاله

16 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان
محمدرضا اسدی*؛ حسن قره خانی؛ علی همتی عفیف
مشاهده مقاله

17 تعیین نماد ملی ورزش ایران
مهدی رسولی*؛ محسن اسمعیلی؛ حسین زارعیان؛ علی ناظمی؛ میثم رحیم زاده
مشاهده مقاله

18 اولویت‌بندی عوامل بازدارنده از حمایت مالی در هیأت‌های ورزشی استان کردستان
رینت نیک آیین*؛ کاوه میرانی؛ علی اکبر حسین نژاد
مشاهده مقاله