کلیدواژه ها = صخره نوردی
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تاثیر8 هفته صخره نوردی داخل سالن بر کنترل قامت کودکان کم شنوا 9تا14 سال شهر اصفهان
بهار عسگری*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر8 هفته صخره نوردی داخل سالن بر قدرت عضلانی و کیفیت زندگی کودکان کم شنوا 9 تا 14 سال شهر اصفهان
بهار عسگری*؛ غلامعلی قاسمی
مشاهده مقاله