کلیدواژه ها = تمرینات هوازی
تعداد مقالات: 6

1 مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی وتمرین هوازی بر عوامل خطرزای قلبی –عروقی در زنان جوان
ریحانه شهبازی*؛ فرشته شهیدی
مشاهده مقاله

2 مقایسه آثار تمرین هوازی و مصرف ارلیستات بر سطوح لپتین مردان چاق
اباذر تیموری*؛ رامین تاج بخش؛ فرهاد رحمانی نیا؛ بهمن میرزایی
مشاهده مقاله

3 اثر 12 هفته تمرین هوازی همراه با تمرینات اصلاحی بر درد و زاویه لوردوز کمری بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای
سارا ادیمی*؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مریم فرزاد
مشاهده مقاله

4 تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر سطح مولکول چسبان ICAM-1 و لپتین سرم زنان میانسال
محترم یزدانیان*؛ سید محمود حجازی
مشاهده مقاله

5 تاثیر یک دوره تمرینات هوازی با استفاده از اپلیکیشن هوشمند (Telehealth) به صورت خودمراقبتی بر سطوح فیبرینوژن، VO2max و برخی فاکتور های ترکیب بدنی در پیشگیری ثانویه در مردان مبتلا به بیماری های عروق کرونری
امید مصطفوی*؛ یوسف سلامی؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی؛ سید علیرضا منیری
مشاهده مقاله

6 اثر 12 هفته تمرین هوازی همراه با لغزش شبکه بازوئی بر درد و عملکرد اندام فوقانی بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای با دنده گردنی
سارا ادیمی*؛ حمید آقاعلی نژاد؛ مریم فرزاد؛ زهرا شمس؛ فریبا بختیاری
مشاهده مقاله