کلیدواژه ها = الگوی راه رفتن
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده مرکزی بر پارامترهای مکانی - زمانی راه رفتن و تعادل در افراد آسیب نخاعی ناقص
مائده یاری؛ وحید ذوالاکتاف؛ محمدتقی کریمی
مشاهده مقاله