کلیدواژه ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر روی سهم فروش محصولات ورزشی استان اردبیل
ابراهیم علیزاده*؛ میرحسن سید عامری؛ ایرج نجارزاده
مشاهده مقاله

2 مدل مدیریت خوشنامی: راه حلی برای ماندن بر سکوی بازار رقابتی ورزش
اکرم قبادی یگانه*؛ بهرام یوسفی
مشاهده مقاله