کلیدواژه ها = آزمون‏های غربالگری عملکردی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تفاوت نمره آزمون‏های غربالگری عملکردی دختران و پسران کاراته و تکواندو
علی شمسی ماجلان؛ سمیه مریدی چفته*؛ زهرا حبیبی؛ اکرم رحمان پور
مشاهده مقاله