کلیدواژه ها = بیومکانیک
تعداد مقالات: 2

1 بررسی تغییرات و علل بیومکانیکی ناهنجاری های اسکلتی در دانش آموزان دختر شش پایه تحصیلی ابتدایی شهرستان بجنورد
فهیمه نقی نژاد*؛ حیدر صادقی
مشاهده مقاله

2 طراحی بیومکانیکی جورابهای تخصصی ورزش
احمد رضا عرشی؛ عباس پرونده*
مشاهده مقاله