کلیدواژه ها = اجتماعی
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه رشد حرکتی، اجتماعی و شناختی کودکان کودکستانی با وضعیت اقتصادی، اجتماعی متفاوت در مناطق مختلف شهر تهران
هانیه مصری پور*؛ سید کاظم موسوی ساداتی؛ عبدالله قاسمی
مشاهده مقاله

2 ورزش برای توسعه؛ رویکرد نوین ورزشی برای پیشرفت شاخص های توسعه اجتماعی
فرزاد غفوری*
مشاهده مقاله