کلیدواژه ها = هیپوکسی
تعداد مقالات: 5

1 سنجش میزان هیپوکسی (کاهش اکسیژن خون) آتش نشانان با شدت 85 درصد ضربان قلب در شرایط هوای گرم و مرطوب شهر بندر بوشهر
مازیار امین*
مشاهده مقاله

2 آثار حاد فعالیت مقاومتی در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر سطوح گرلین در دختران سالم
خدیجه یاریان گیزه رود*؛ وحید تادیبی؛ ناصر بهپور
مشاهده مقاله

3 عنوان: اثر تمرین تناوبی شدید (HIIT) در شرایط هیپوکسی و نورموکسی بر سطوح سرمی ‏اریتروپویتین و عوامل هماتولوژیک در پسران نوجوان
حوریه امین روستار*؛ حمید آقا علی نژاد؛ محمد علی آذربایجانی
مشاهده مقاله

4 اثر تمرین اینتروال شدید (HIIT)در شرایط هیپوکسی بر IGF-1 و IL-6 سرم پسران نوجوان
محمدرضا باباخانی*؛ حمید آقاعلی نژاد؛ محمدعلی آذربایجانی
مشاهده مقاله

5 اثر تمرین اینتروال شدید (HIIT) درشرایط هیپوکسی بر IL-6، IL-15 سرم پسران نوجوان
مهناز زرآبادی پور*؛ حمید آقا علی نژاد؛ محمد علی آذربایجانی
مشاهده مقاله