کلیدواژه ها = هایپوکسی
تعداد مقالات: 3

1 تاثیر صعود با سه شدت متفاوت بر ترکیب بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی مردان کوهنورد آماتور
مهدی مودتی*؛ مهرداد فتحی؛ بهمن جباری؛ محمود اکرمی
مشاهده مقاله

2 تاثیر تمرینات اینتروال شدید در شرایط هایپوکسی بر روی اینترلوکین 8 و تعداد گلبول سفید (WBC) سرم پسران نوجوان
حسن صبوری*؛ حمید آقاعلینژاد؛ محمد علی آذربایجانی
مشاهده مقاله

3 تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی
مهدی یادگاری*؛ شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان
مشاهده مقاله