کلیدواژه ها = بسکتبال
تعداد مقالات: 7

1 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش بسکتبال ایران
سونیا هوشنگی*؛ نوشین بنار؛ شهرام شفیعی
مشاهده مقاله

2 تأثیر تمرین کم خطا و پر خطا بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دانش آموزان با اختلالات طیف اوتیسم
حسن رهبان فرد*؛ پیام موسوی مجد؛ فاطمه شرقی سرنسری
مشاهده مقاله

3 تأثیر یک دوره تمرینات بازخورد زیستی عصبی بر بهبود عملکرد حرکتی دانشجویان تربیت بدنی
الهه نباتی*؛ سید ناهید شتاب بوشهری؛ محمدرضا دوستان
مشاهده مقاله

4 اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر سرعت حرکت ساعد در شوت آزاد بسکتبال
میرحمید صالحیان*؛ فاطمه السادات حسینی؛ محمدتقی اقدسی؛ بهزاد یثربی
مشاهده مقاله

5 تاثیر هشت هفته تمرینات ایزومتریک و ایزوتونیک نوارهای باز کننده ی اندام تحتانی بردردو ناتوانایی عملکردی دختران بسکتبالیست مبتلا به سندرم درد کشککی رانی
سارا اعتماد*؛ محمد حسین ناصر ملى؛ بهناز گنجی نمین
مشاهده مقاله

6 نقش دو قیاس و طول دوره تمرین بر اجرا، یادداری و انتقال پرتاب آزاد بسکتبال
محمد سلیمانی راد*؛ محمد صحبتیها؛ علی ترابی
مشاهده مقاله

7 یک دوره آموزش بسکتبال بر تواتر تنفسی پسران نوجوان 12 تا 14 سال
بابک سعیدی*؛ سوما پیراسته؛ مهری مدیری
مشاهده مقاله