موضوعات = ���������� �������������� ���������� ���������� �� ���������� ����������
تعداد مقالات: 29

1 تأثیر فاکتورهای شخصی و محیطی بر مشارکت زنان ایرانی در ورزش همگانی (مطالعه موردی: دبیران زن همدان)
اسداله نقدی؛ همایون عباسی؛ نفیسه فتاحیان*
مشاهده مقاله

2 ارتباط بین تیپ شخصیتی با موفقیت شغلی درونی و بیرونی مربیان منتخب هیات‌های ورزشی استان کرمانشاه
مهدی حسینی*؛ حسین عیدی
مشاهده مقاله

3 تحلیل محتوای کیفی بسترهای بروز سوء رفتار در ورزش
زهرا تقی پور*؛ رحیم رمضانی نژاد
مشاهده مقاله

4 اولویت بندی موانع ورزش تفریحی زنان کارمند خراسان رضوی به روش تحلیل سلسله مراتبیAHP
الهه سعادتی فرد*
مشاهده مقاله

5 راهبردهای توسعه اخلاق در ورزش قهرمانی
محمد حسین قربانی؛ حمید صفری*
مشاهده مقاله

6 حقوق مالکیت معنوی در ورزش
نادر شکری*
مشاهده مقاله

7 ارائه مدلی برای مطالعات حقوقی در بازار یابی ورزشی ایران
بهنام نقی پور گیوی*؛ عباس نظریان مادوانی
مشاهده مقاله

8 تبیین جامعه شناسانه خشونت نوظهور هوادران در فضاهای مجازی
محمد مهدی رحمتی*؛ سعید کبیری؛ سیده معصومه شادمنفعت
مشاهده مقاله

9 بررسی مبانی و ابعاد مسئولیت مدنی در ورزش
روناک گچی؛ آرش گچی
مشاهده مقاله

10 تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط و شادابی جسمی و روحی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانش‌آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهرستان بناب)
محمدرسول خدادادی*؛ بهروز نجدرحمتی؛ جواد امانزاده
مشاهده مقاله

11 الویت بندی عوامل برانگیزاننده رفتار مصرفی هواداران لیگ برتر فوتبال جهت حضور در ورزشگاه
احسان اسداللهی*؛ حسن فهیم دوین؛ مهدی ابراهیمیان بشارت
مشاهده مقاله

12 اثربخشی فعالیت های فوق برنامه جسمانی (ورزشی) در مدارس پسرانه دوره راهنمایی شهر کرمانشاه
علیرضا امیری*؛ عفت عباسی؛ فاطمه صمدی؛ شهریار امیری
مشاهده مقاله

13 تبیین عناصر فرهنگی اخلاق در ورزش کشور
احیا عابدی*؛ محمد امین عابدی؛ مریم عابدی
مشاهده مقاله

14 فراتحلیل ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی در ورزش
احیا عابدی*؛ محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی
مشاهده مقاله

15 تحلیل تأثیر نظام اخلاق گفتمانی حوزه سیاسی بر اخلاق نتیجه گرایی و فضیلت گرایی در ورزش قهرمانی ایران
محمد حسین قربانی*؛ مرجان امیری مقدم؛ بهرام قدیمی
مشاهده مقاله

16 شناسایی و رتبه بندی معیارهای جامعه شناختی رشد استعدادهای قهرمانان ورزشی ایران
مرجان امیری مقدم*؛ محمد حسین قربانی؛ بهرام قدیمی
مشاهده مقاله

17 واکاوی تفاوت‌های فرهنگی به عنوان منبع هوش شناختی و فرهنگی از منظر مربیان ملی و بین المللی ایران
فهیمه سپهری*؛ زهره مشکاتی
مشاهده مقاله

18 واکاوی تعلیم و پرورش به عنوان منبع هوش ‌شناختی و فرهنگی از منظر متخصصین‌ ورزشی ایران
شیوا مولوی نیا*؛ زهره مشکاتی
مشاهده مقاله

19 بررسی میزان آگاهی ‌رئیس های هیئت های ورزشی استان کردستان نسبت ‌به‌ مبانی ‌حقوق‌ورزشی
شاهو زمانی دانش*؛ سحر امیری؛ Bisotoon Azizi
مشاهده مقاله

20 بررسی اثر آموزش اصول و فلسفه تربیت‌بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان تربیت بدنی
سیاوش خداپرست سرشکه*؛ بهنام علوی
مشاهده مقاله

21 حمایت حقوقی از زنان قهرمان ورزشی به عنوان معرف الگوی سوم زن
لیلا ثمنی*
مشاهده مقاله

22 بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی
فاطمه اسماعیل پور*؛ جمیله کریمی؛ زانا قادری
مشاهده مقاله

23 ورزش و بهزیستی ذهنی(سلامت عینی)
الهه مدادی نانسا*؛ فرزاد غفوری
مشاهده مقاله

24 بررسی روند ارجاع پرونده های حقوقی مرتبط با خشونت ورزشی
ابوذر سوری*؛ نوشین بنار؛ مهرعلی همتی نژاد
مشاهده مقاله

25 تدوین استراتژی توسعه ی ورزش همگانی استان تهران
مینا رئیسی*؛ علیرضا خانجانی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه