• ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات علمی حوزه علوم ورزشی
  • ایجاد زمینه­ ای برای جهت­ دهی پژوهش­ های علوم ورزشی
  • بررسی موضوع آموزش در حوزه علوم ورزشی
  • شناسایی زمینه ­های تبدیل علم به ثروت در شاخه های علوم ورزشی
  • شناسایی و معرفی تولیدات علمی حوزه علوم ورزشی در ایران و جهان
  • تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران و نخبگان علوم ورزشی به انجام پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
  • تحقق بخشیدن به مأموریت­ ها و چشم­ اندازهای پژوهشگاه علوم ورزشی به­ عنوان متولی ورزش کشور
  • توسعه گرایش­ های تخصصی علوم ورزشی