دبیرخانه همایش

نشانی: تهران – خیابان شهید مطهری(ره) ، خیابان میرعماد ، کوچه پنجم ، پلاک 3

 

شماره تلفن: 88747793 - (داخلی 571 و 572)

شماره پستی: 1587958711
http://ssrc.ac.ir

پست الکترونیک: 10th.conf@gmail.com

Refresh Code