محل برگزاری همایش

تهران - ولنجک، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 

«مشاهده روی نقشه»