برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

06 اردیبهشت 1396
16:00-17:30

700,000

ریال
تالار پروین اعتصامی
ظرفیت: 35
دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه مازندران - گروه بیومکانیک ورزشی

07 اردیبهشت 1396
17:00-18:40

700,000

ریال
تالار خوارزمی
ظرفیت: 45
دکتر بهمن میرزایی

07 اردیبهشت 1396
15:00-16:40

700,000

ریال
تالار شیخ بهایی
ظرفیت: 35
دکتر سید محمدمهدی رحمتی

07 اردیبهشت 1396
10:00-11:40

1,000,000

ریال
تالار استاد شهریار
ظرفیت: 45
Professor Peter Van de Vliet

07 اردیبهشت 1396
15:00-16:40

1,000,000

ریال
تالار استاد شهریار
ظرفیت: 45
prof. Maarten Moen

06 اردیبهشت 1396
11:00-12:40

700,000

ریال
تالار خوارزمی
ظرفیت: 40
دکتر رضا محمد کاظمی و دکتر جهانگیر یداللهی فارسانی

07 اردیبهشت 1396
13:10-14:50

1,000,000

ریال
تالار ابوریحان بیرونی
ظرفیت: 40
prof .Do young pyun

07 اردیبهشت 1396
15:00-18:45

700,000

ریال
تالار علامه طباطبایی
ظرفیت: 45
ابراهیم فربد

06 اردیبهشت 1396
17:50-19:20

1,000,000

ریال
تالار ابوریحان بیرونی
ظرفیت: 45
Prof. Chia Hua

06 اردیبهشت 1396
12:00-13:40

1,000,000

ریال
تالار ابوریحان بیرونی
ظرفیت: 45
Prof.Gregorie Millet

07 اردیبهشت 1396
08:00-09:40

1,000,000

ریال
تالار خوارزمی
ظرفیت: 45
Prof. Ginés Viscor

07 اردیبهشت 1396
15:00-16:40

700,000

ریال
تالار پروین اعتصامی
ظرفیت: 45
دکتر نصرت اله هدایت پور

06 اردیبهشت 1396
17:50-19:20

1,000,000

ریال
تالار استاد شهریار
ظرفیت: 45
Prof. Henning.Budde

07 اردیبهشت 1396
17:00-18:40

700,000

ریال
سالن شیخ بهایی
ظرفیت: 45
دکتر علی خیراندیش- دکتر علی زند وکیلی

07 اردیبهشت 1396
13:10-14:50

1,000,000

ریال
تالار علامه طباطبایی
ظرفیت: 45
prof. Willem Visser

06 دی 1396
10:25-14:50

06 بهمن 1396
06:40-09:15

0

ریال
نوع عضویت شماره 1

20,000

ریال
رایگان
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.