عنوان مقلات برتر (به همراه نام نویسنده ارایه دهنده) در بخش سخنرانی و پوستر در شش محور همایش بر اساس نظر داوران محترم و جمع بندی کمیته علمی همایش به شرح زیر اعلام و مورد تجلیل قرار گرفت.

محور همایش  در بخش سخنرانی*
 •  فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
اثرات تمرین در ارتفاع متوسط بر فنوتیپ و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی لنفوسیتی در پاسخ به یک جلسه ورزش شدید

 کریم آزالی علمداری

 •  مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و گردشگری ورزشی
صنعت EST و نوآوری در کارآفرینی ورزشی

 فاطمه احمدی

 •  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مرور نظام‌مند و فراتحلیل شیوع ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات در دانش آموزان ایران

 حامد عباسی 

 •  رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
مقایسه اثر تمرینات نوروفیدبک و تمرینات منتخب حرکتی بر عملکرد دست نوشته دانش آموزان دارای اختلال نوشتن حرکتی

 فرهاد قدیری

 •  بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزش
شدت و آغاز فعالیت عضلات پهن چهار سر ران درپاسخ به پرتاپ های واروس والگوس بعد از تمرین برونگرا آسیب زا

 نصرت ا.. هدایت پور

 •  جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش
فراتحلیل ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی در ورزش

 احیا عابدی

 

محور همایش در بخش پوستر *
 •  فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
مقایسه و تعیین اثر تستوسترون و تمرین ورزشی بر بیانVEGF پس از ایسکمی میوکارد در عضله قلبی موش صحرایی نر بالغ

 مهناز حاج غنی

 •  مدیریت، ارتباطات، اقتصاد و گردشگری ورزشی
بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهروری نیروی انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشکاههای ایران

 نگین روفه گری نژاد

 •  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
اثر خستگی عملکردی عضلات مرکزی بدن بر برخی از متغیرهای کینماتیکی مؤثر بر آسیب ACL طی مانور برش در ورزشکاران مرد دانشگاهی

 مسعود صبیانی

 •  رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
اثر بازی با لیوان های استکس بر مهارت های شناختی - رفتاری

 معصومه رسولی

 •  بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزش
اثر کفش motion control بر مولفه‌های گشتاور سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی فاز اتکای دویدن

 فاطمه سالاری اسکر

 •  جامعه شناسی، حقوق، تاریخ و فلسفه ورزش
شناسایی و رتبه بندی معیارهای جامعه شناختی رشد استعدادهای قهرمانان ورزشی ایران

 مرجان امیری مقدم

  * - با کلیلک روی نام ارایه دهنده مقاله به چکیده مقاله فارسی و انگلیسی و اطلاعات بیشتر دسترسی خواهید داشت.